چهارشنبه 02 اسفند 1396 | صفحه اصلی | درباره ما | RSS
27

نواخته شدن زنگ میراث‌فرهنگی در مدارس استان یزد

زنگ هفته میراث‌فرهنگی امروز 27 اردیبهشت 96 در مدارس یزد نواخته شد.

 • نواخته شدن زنگ میراث‌فرهنگی در مدارس استان یزد
 • نواخته شدن زنگ میراث‌فرهنگی در مدارس استان یزد
 • نواخته شدن زنگ میراث‌فرهنگی در مدارس استان یزد
 • نواخته شدن زنگ میراث‌فرهنگی در مدارس استان یزد
 • نواخته شدن زنگ میراث‌فرهنگی در مدارس استان یزد
 • نواخته شدن زنگ میراث‌فرهنگی در مدارس استان یزد
 • نواخته شدن زنگ میراث‌فرهنگی در مدارس استان یزد
 • نواخته شدن زنگ میراث‌فرهنگی در مدارس استان یزد
 • نواخته شدن زنگ میراث‌فرهنگی در مدارس استان یزد
 • نواخته شدن زنگ میراث‌فرهنگی در مدارس استان یزد
 • نواخته شدن زنگ میراث‌فرهنگی در مدارس استان یزد
 • نواخته شدن زنگ میراث‌فرهنگی در مدارس استان یزد
تعداد مشاهده خبر: (210)
گروه خبر: گزارش تصویری
کد خبر: 121880