ﺳﻪشنبه 26 دی 1396 | صفحه اصلی | درباره ما | RSS
18

دیدار رئیس سازمان میراث فرهنگی با شهرداران و نمایندگان مجلس شورای اسلامی استان اصفهان


 

 

 • دیدار رئیس سازمان میراث فرهنگی با شهرداران و نمایندگان مجلس شورای اسلامی استان اصفهان
 • دیدار رئیس سازمان میراث فرهنگی با شهرداران و نمایندگان مجلس شورای اسلامی استان اصفهان
 • دیدار رئیس سازمان میراث فرهنگی با شهرداران و نمایندگان مجلس شورای اسلامی استان اصفهان
 • دیدار رئیس سازمان میراث فرهنگی با شهرداران و نمایندگان مجلس شورای اسلامی استان اصفهان
 • دیدار رئیس سازمان میراث فرهنگی با شهرداران و نمایندگان مجلس شورای اسلامی استان اصفهان
 • دیدار رئیس سازمان میراث فرهنگی با شهرداران و نمایندگان مجلس شورای اسلامی استان اصفهان
 • دیدار رئیس سازمان میراث فرهنگی با شهرداران و نمایندگان مجلس شورای اسلامی استان اصفهان
 • دیدار رئیس سازمان میراث فرهنگی با شهرداران و نمایندگان مجلس شورای اسلامی استان اصفهان
تعداد مشاهده خبر: (159)
گروه خبر: گزارش تصویری
کد خبر: 130440