ﺳﻪشنبه 26 دی 1396 | صفحه اصلی | درباره ما | RSS
18

دیدار رئیس سازمان میراث فرهنگی با چند تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی


 

 

 

 • دیدار رئیس سازمان میراث فرهنگی با چند تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی
 • دیدار رئیس سازمان میراث فرهنگی با چند تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی
 • دیدار رئیس سازمان میراث فرهنگی با چند تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی
 • دیدار رئیس سازمان میراث فرهنگی با چند تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی
 • دیدار رئیس سازمان میراث فرهنگی با چند تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی
 • دیدار رئیس سازمان میراث فرهنگی با چند تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی
 • دیدار رئیس سازمان میراث فرهنگی با چند تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی
 • دیدار رئیس سازمان میراث فرهنگی با چند تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی
 • دیدار رئیس سازمان میراث فرهنگی با چند تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی
 • دیدار رئیس سازمان میراث فرهنگی با چند تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی
 • دیدار رئیس سازمان میراث فرهنگی با چند تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی
تعداد مشاهده خبر: (168)
گروه خبر: گزارش تصویری
کد خبر: 130441