خبرگزاری میراث آریا

تاریخ: 26 دی 1394

طرح جامع گردشگري فريمان تا پايان سال جاري تهيه مي شود

معاون هماهنگي امور عمراني استانداري خراسان رضوي با اشاره به ظرفيت هاي موجود شهرستان فريمان در حوزه هاي مختلف از جمله حوزه ميراث فرهنگي، صنايع دستي وگردشگري گفت: طرح جامع گردشگري شهرستان فريمان تا پايان سال جاري تهيه مي شود.

به گزارش روابط عمومي اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري خراسان رضوي، محمد مقدوري با اعلام اين خبر در كارگروه تخصصي ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان كه با حضور، مدير كل ميراث فرهنگي خراسان رضوي، فرماندار فريمان و جمعي از مسئولان استاني در شهرستان فريمان برگزار شد افزود: براي توسعه شهرستان فريمان بايد سه گام اساسي برداريم كه تهيه طرح جامع گردشگري فريمان گام اول و يكي از مهمترين اقداماتي است كه بايد انجام شود.

وي گفت: دستگاه هاي اجرايي و اعضاء كارگروه بايد ظرف مدت دو هفته پيش نويس طرح جامع فريمان را به اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري خراسان رضوي به عنوان دبيرخانه كارگروه ارائه كنندو در پروسه زماني يك ماهه نيز شرح خدمات مورد نياز تهيه و تا پايان سال جاري عقد قرار داد با مشاور طرح انجام و اجرايي شود.

وي گفت: توجه به بناهاي تاريخي، آسفالت معابر، خدمات گردشگري، مبلمان شهري و تهيه بسته خدمات گردشگري از جمله اقداماتي است كه بايد درشهرستان فريمان و با هدف كمك به تهيه طرح جامع گردشگري اين شهرستان صورت گيرد.

وي گفت: بر همين اساس معاونت هماهنگي امور عمراني استانداري خراسان رضوي در خصوص آسفالت معابر مساعدت هاي لازم را انجام خواهد داد ضمن اينكه شركت آب منطقه اي استان نيز بايد در خصوص احياء و مرمت بند تاريخي شهرستان فريمان مساعدت هاي لازم را انجام دهد.

در اين جلسه هم چنين موضوع مرمت رباط داخل شهر فريمان مورد بررسي قرار گرفت و مقرر شد كارگروه در خصوص مرمت رباط داخل شهر فريمان پيشنهاد تخصيص 300 ميليون تومان اعتبار را به استاندار محترم ارائه كند و در صورت تصويب ايشان اقدامات بعدي صورت خواهد گرفت واين كاروانسرا بعد از مرمت تبديل به فرهنگ سرا شود.

وي هم چنين با اشاره به ضرورت تهيه بسته خدمات گردشگري گفت: در اين خصوص نيز فرمانداري فريمان بايد ظرف مدت يك ماه نسبت به تهيه اين بسته اقدام كند.

معاون هماهنگي امور عمراني استانداري خراسان رضوي در ادامه به ديگر اقدامات مورد نياز در شهرستان فريمان اشاره كرد و گفت: گام دومي كه بايد براي فريمان برداريم اين است كه به نظر مي رسد اين شهرستان نيازمند يك مجري قوي و توانمند است كه دراين خصوص بايد از ظرفيت هاي مردمي نيز به نحو مطلوب استفاده كرد.

وي يادآور شد: ايجاد يك شركت گردشگري نيز يكي از كارهاي ضروري ديگر در شهرستان فريمان است كه شهرداري فريمان مي تواند با كمك سازمان همياري هاي شهرداري نسبت به احداث اين تعاوني اقدام كند.

مقدوري در ادامه صحبت هاي خود گفت: گام سوم در خصوص توسعه فريمان نيز مربوط به تامين مالي و سرمايه گذاري براي اجراي طرح هاست.

وي خاطر نشان كرد: ايجاد صندوق ارائه تسهيلات با هدف كمك به توسعه شهرستان فريمان از جمله اقداماتي است كه مي توان در اين خصوص انجام داد.

روتیتر
موضوع: خبر
نوع خبر: تنظیمی
موقعیت: سایر
منبع خبر
آدرس ویدئو