خبرگزاری میراث آریا

تاریخ: 26 دی 1394

4 پرونده میراث ناملموس فارس ثبت ملی شد

4 پرونده میراث فرهنگی ناملموس فارس شماره ملی گرفت.

به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری فارس ، تا کنون 36 پرونده از میراث ناملموس این استان در فهرست ملی به ثبت رسیده است که هم اینک 4 پرونده جدید از این فهرست شماره ملی گرفتند.

بنابراین گزارش مهارت سنتی جوک کاری به شماره ملی 83 ، مهارت تهیه فالوده سنتی شیرازی به شماره 1105 و مراسم آئین سینه زنی قطاری شیرازی به شماره 1106 و مراسم آئینی سینه زنی شهرلار نیز به شماره 1110 در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده است . 

روتیتر
موضوع: خبر
نوع خبر: تنظیمی
موقعیت: خبر4
منبع خبر
آدرس ویدئو