خبرگزاری میراث آریا

تاریخ: 26 دی 1394

ارائه ژوژمان در مرکز آموزش علمی- کاربردی صنایع دستی استان تهران

دانشجویان مرکز آموزش علمی- کاربردی صنایع دستی استان تهران ژوژمان خود را ارائه دادند.

به گزارش روابط عمومی موسسه آموزش عالی علمی- کاربردی سازمان؛ دانشجویان رشته های  کاردانی صنایع دستی- سفال و کاشی و کاردانی صنایع دستی– مصنوعات چوبی نمونه کارهای خود مربوط به سرفصل های سفالگری با دست، معرق کاری، مشبک کاری و حجم سازی را به اساتید مربوطه (خانم ها یکتا انصاری، حسینیان، خالقی، نجفی و محمدی) ارائه کردند.

بر اساس این گزارش با توجه به رسالت موسسه  آموزش عالی علمی- کاربردی سازمان در آموزش عملی و کاربردی در کنار آموزش های علمی، دانشجویان هر یک از مراکز تحت پوشش و نظارت این موسسه،  در هر ترم آموخته های خود را بصورت عملی نیز به استاد مربوطه ارائه می دهند.

برای دیدن نمونه کارهای ارائه شده توسط دانشجویان لطفا بر روی آدرس زیر کلیک کنید:
http://www.miras-uast.ir/gallery/18/1/4/true/16

روتیتر
موضوع: خبر
نوع خبر: تنظیمی
موقعیت: سایر
منبع خبر
آدرس ویدئو