خبرگزاری میراث آریا

تاریخ: 29 دی 1394

انعقاد تفاهم نامه اداره کل میراث فرهنگی وفرهنگ ارشاد خراسان شمالی

تفاهم نامه همکاری های مشترک بین ادارات کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری  و اداره کل فرهنگ ارشاد خراسان شمالی به امضا رسید.

به گزارش روابط عمومی میراث فرهنگی صنایع دستی وگردشگری خراسان شمالی ، در راستای بند 2 اصول سیاست های فرهنگی  کشور مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی  مبنی بر ایجاد وحدت رویه وهماهنگی در میان دستگاه های مختلف به منظور پاسخگویی به نیازهای فرهنگی جامعه  تفاهم نامه همکاری فیمابین این اداره کل و اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی خراسان شمالی به امضا رسید. 
بر اساس این گزارش، همسوسازی،هماهنگی تعامل اثر بخش وهم افزایی امکانات سخت افزاری ونرم افزاری ،برنامه ریزی برای افزایش مشارکت مردمی درامر حفظ واحیا میراث فرهنگی وهنری تلاش مشترک وبرنامه ریزی شده برای معرفی فرهنگ وهنر بومی استان وجلوگیری از انزوای آ ن با مشارکت دادن آن در تولید آثار ملی از جمله اهداف این تفاهم نامه ذکر شده است. 
از دیگر اهداف انعقاد این تفاهم نامه می توان به تلاش مشترک وبرنامه ریزی شده برای معرفی فرهنگ وهنر بومی استان وجلوگیری از انزوای آن با مشارکت دادن آن در تولید آثار ملی وفراملی اشاره کرد. 
بر اساس تفاهم نامه فیمابین ادارات کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری  وفرهنگ وارشاد اسلامی ، دو طرف در زمینه تعامل، هماهنگی وبرنامه ریزی در خصوص تنظیم وتقویت تقویم رویدادهای فرهنگی –گردشگری استان، برنامه ریزی وفعالیت مشترک در عرصه ارزیابی،معرفی ،حفظ واحیاء آیین های دینی همچون تعزیه ،نمایش های محلی وصنایع دستی ،برنامه ریزی برای برگزاری جشنواره ها وهمایش های ملی وبین المللی،تشکیل گروه علمی مشترک برای استفاده از نظرات کارشناسی درطراحی واجرای فعالیت های مشترک ،حمایت از راه اندازی سایت های مجازی وتولید محصولات دیجیتال برای معرفی جاذبه های گردشگری درحوزه فرهنگ وهنر استان،برگزاری سیمنارها وهمایش های مشترک،تعامل وبرنامه ریزی در خصوص صدور مجوزهای انتشار آثار نقیس ویامعمول ومورد نیاز درحوزه فرهنگ وهنر  ازجمله همکاری های مشترک دو دستگاه خواهد بود.
روابط عمومی

روتیتر
موضوع: خبر
نوع خبر: تنظیمی
موقعیت: سایر
منبع خبر
آدرس ویدئو