خبرگزاری میراث آریا

تاریخ: 30 دی 1394

کارگروه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری سیستان و بلوچستان برگزار شد

مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری سیستان و بلوچستان : سال 1396به دستور استاندارسال معرفی "استان بعنوان مقصد گردشگری داخلی وخارجی "معرفی شده است
به گزارش روابط عمومی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری سیستان و بلوچستان؛ دومین جلسه کارگروه تخصصی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان در سال 94 با حضور اعضا رسمی و مهمانان کارگروه ، به ریاست اوکاتی مدیرکل دفتر امور اجتماعی استانداری در سالن جلسات معاونت سیاسی و اجتماعی استانداری برگزار شد.
در ابتدای این جلسه کامبیز مشتاق گوهری، مدیرکل میراث فرهنگی استان و دبیر کارگروه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان ضمن خیرمقدم به اعضا براساس دستور کار جلسه موضوعات قابل بحث و پروژه های حوزه های مرتبط را تشریح کرد که پس از بحث و تبادل نظر کلیات آن در چهارچوب صورتجلسه کارگروه به تصویب رسید.
مشتاق گوهری با اشاره به تاثیرات مثبت لغو تحریمها برآینده کشور،موضوعات قابل طرح را در چهار محوربیان نمود وی در ابتدااظهار داشت: میراث فرهنگی ماهیت چیستی ما را تشکیل می دهد و سیستان و بلوچستان ظرفیتهای خوبی در این حوزه دارد از جمله حدود 1600 اثر ملی و یک اثر جهانی که در سال آینده بیابان لوت نیز بعنوان اولین اثر طبیعی ایران در یونسکو ثبت میگرددالبته قابلیت افزایش تعداد اثار در فهرست ملی وجهانی را داریم.
مدیر کل میراث فرهنگی استان یکی از ضروریت های اصلی این حوزه رابحث پژوهش اعلام نمود وی مطالعات بیشتر ،حفاظت بهترو البته معرفی این پتانسیل ها در راستای جذب گردشگررا مستلزم نگاه ویژه کارگروه به این موضوع دانست وخواستارتصویب طرح افزایش اعتبارات پژوهشی همچنین تامین اعتبارات راه اندازی پایگاه پژوهشی آسباد ها – بمپور وکوه خواجه و راه اندازی موزه ( موزه اساطیر سیستان و مشاهیر بلوچستان) در حوزه میراث فرهنگی شد.
دبیر کارگروه میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان در بخش دوم سخنان خود صنایع دستی را یکی از پایه های اشتغال استان معرفی کرد و گفت: دراین حوزه نیز قابلیتهای خوبی داریم به طوری که امسال 42 اثر دیگر صنایع دستی به برندهای استان اضافه شده ایشان زمینه استفاده از این فرصت رامصوب شدن افزایش اعتبار جهت احداث تعمیر تجهیز مراکز آموزش ،تولید و احداث بازارچه های صنایع دستی بیان کرد.
کامبیز مشتاق گوهری بخش گردشگری رانیز از حوزه های تاثیر گذار در توسعه پایدار استان معرفی کرد و ،حمایت کارگروه را در زمینه های ( تعطیلی مهمانسرا و اردوههای ادارات دولتی) با هدف کمک به جامعه هتلداران و آژانس داران، هدفمند شدن تبلیغات معرفی جاذبه ها ،تایید مسیرهای گردشگری بر اساس سند پیش نویس توسعه گردشگری استان خواستار شد
مدیر کل میراث فرهنگی استان در آخرین بخش از سخنان خود یکی از مشکلات استان را نداشتن زیر ساخت مناسب در حوزه گردشگری همچنین ایجاد زیر ساختهای بعضا" بدون نگاه کارشناسی و مکان یابی درست در گذشته اعلام کرد و گفت: با همکاری اعضاء محترم کارگروه در تصویب طرح تامین اعتبار برای ایجاد اماکن نمونه گردشگری پذیرایی و زیر ساختی ،ارائه تسهیلات و حمایت از سرمایه گذاران ، تخصیص اعتبارات برگزاری نمایشگاههای داخلی و خارجی و ایجاد دهکده های گردشگری آینده ای روشن را برای گردشگری استان پیش رو داریم .
مشتاق گوهری در پایان با متفاوت دانستن نوروز امسال برگزاری نوروز بازارها در 3 نقطه استان را از برنامه های ویژه نوروز با همکاری ادارات ونهادهای مردمی اعلام و از همه اعضاء تشکرکرد .
شایان ذکر است، در ادامه این کارگروه اعضا نیز مباحث خود را مطرح کردند. همچنین خانقاهی مدیرکل حمل و نقل و پایانه های استان ضمن اشاره به احداث مجتمع های خدماتی رفاهی جدید در استان توجه بیشتر به زیر ساخت های گردشگری و ارائه خدمات در ایام نوروز را لازم دانست.
همچنین مجید محبی معاون دفتر اقتصادی استاندار نیز با اشاره به سفر سال گذشته رئیس سازمان میراث فرهنگی کشور به استان و قول های مسائد ایشان بازنگری در سند توسعه اشتغال استان با تعریف جایگاه گردشگری در آن، دعوت از ارگان های مرتبط دیگر در کارگروه و پیگیری مصوبات قبلی را درخواست نمود.وگفت با توجه به نگاه استاندار محترم به بحث گردشگری و رویکرد دولت به این قضیه توجه بیشتر اعضا کارگروه به این مباحث باعث استفاده بهتر از فرصت های مثبت خواهد شد.
همچنین مدیرکل بنیاد مسکن استان توجه به بحث تبلیغات و کسب وجهه مثبت برای استان را از اساسی ترین مباحث رونق گردشگری قلمداد کرد.
مدیرکل دفتر امور اجتماعی استاندار آینده سیستان و بلوچستان را گره خورده با گردشگری دانست و جایگاه و خط مشی ان را کارگروه میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری اعلام کرد. بر همین اساس با توجه به نامگذاری سال 1396 به سال معرفی "استان سیستان و بلوچستان بعنوان مقصد گردشگری داخلی وخارجی "توجه وهمراهای همه اعضا را در محقق شدن این شعار ضروری دانست .

روتیتر
موضوع: خبر
نوع خبر: تنظیمی
موقعیت: سایر
منبع خبر
آدرس ویدئو