خبرگزاری میراث آریا

تاریخ: 30 دی 1394

همه باید تابع قانون باشیم

براساس قانون، متولی نرخگذاری هتلها در کشور سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری است و همه باید مطیع قانون باشیم.

غلامرضا کاتب، نماینده مردم گرمسار در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با میراث آریا(chtn) با اعلام این مطلب افزود: افزایش نرخ 12 درصد که از سوی سازمان میراث فرهنگی اعلام شده است یک رقم منطقی و متناسب با نرخ تورم در کشور است.

وی با بیان اینکه افزایش بیش از این، منطقی و عملی نیست، ادامه داد: قانون در این رابطه تکلیف همه را تعیین کرده و تصمیم گیری در مورد افزایش نرخ هتلها را بر عهده سازمان میراث فرهنگی گذاشته است.

کاتب با تاکید بر اینکه همه باید براساس تکلیف قانونی به وظایف و مسئولیتهای خود عمل کنند، اضافه کرد: اگر سازمان میراث فرهنگی خلاف این وظیفه عمل کند و در نرخگذاری هتلها به مسئولیت خود عمل نکند، قانون را اجرا نکرده است، اگر هر کسی خودش ادعای تعیین نرخ برای صنف خود داشته باشد هرج و مرج به پا می شود.

نماینده گرمسار در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: نرخگذاری در همه حوزه ها باید تابع ضابطه و قانون مشخصی باشد و همه ملزم به تابعیت از آن باشند.

وی در پایان گفت: سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به عنوان دستگاهی که مسئولیت برنامه ریزی های کلان، نظارت و حمایت از بخش خصوصی را بر عهده دارد با توجه به وضعیت فعلی گردشگری، افزایش نرخ 12 درصدی برای هتلها را اعلام کرده است.


روتیتر: نماینده مردم گرمسار در واکنش به نرخگذاری هتها؛
موضوع: خبر
نوع خبر: تولیدی
موقعیت: خبر4
منبع خبر
آدرس ویدئو