خبرگزاری میراث آریا

تاریخ: 18 مهر 1397

نقش آب در شکل گیری معماری دست‌کند

به گزارش میراث‌آریا به‌نقل از روابط عمومی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، در این نشست مقاله «تحلیلی بر آب بناهای صخره ای و دست کندهای تنگه بهرام چوبین» توسط عطا حسن پور ارائه شد.

او با اشاره به این نکته که در دو قسمت از تنگه بهرام چوبین آثار معماری دست کند وجود دارد که در این مقاله به صورت جداگانه معرفی شده اند گفت: «دست کندهای شرق تنگه در قسمت ورودی تنگه و در 2 نقطه مجزا قرار دارند، دست کندهای غربی نیز در انتهای تنگه و از 2 قسمت تختگاه و غار تشکیل شده اند.»

به گفته حسن پور ، هر کدام از این آثار با توجه به شواهد، کارکردهای متفاوتی اعم از مکان استحمام، حوضچه ذخیره آب، مسیر انتقال آب، ذخیره آذوقه و غیره را دارا هستند.

در ادامه او به نحوه دیوار کشی و تاسیسات دفاعی ایجاد شده در ابتدا و انتهای تنگه چوبینه اشاره کرد که نشان می دهد این مکان در دوره تاریخی، احتمالا در دوره های اشکانی و ساسانی به عنوان مکانی استراتژیک و دفاعی مورد استفاده قرار گرفته است. 

در ادامه نشست تارا رادی به ارایه مقاله ای با عنوان «نقش آب در شکل گیری معماری دست کند آسیاب مظاهری تیران» پرداخت.

او با اشاره به اهمیت آسیاب ها گفت: «آسیاب مظاهری تیران بعد از آسیاب ریگاره در نایین، دومین آسیاب دست کند استان اصفهان است که به لحاظ فرم معماری و نحوه احداث آن دارای ارزش های تاریخی، معماری و فرهنگی است و همین موضوع اهمیت بررسی و پژوهش این بنای مهم و شاخص را برای نگهداری و انتقال به آیندگان روشن می کند.»

به گفته او، از نتایج این پژوهش می توان برای شناخت و معرفی عملکرد آسیب های دست کند به عنوان نمونه ای از فرهنگ و هویت معماری بومی بهره جست و با حفظ این آثار برجسته به عنوان الگویی از صنعت سنتی و بازگو کننده فرم معماری دست کند که خلاقیت و چگونگی سازی را با طبیعت به معرض نمایش می گذارد بقای تاریخی و کالبدی بازمانده این معماری و انتقال انها را به آیندگان تضمین کرد.
 

روتیتر: در نشست سوم همایش بین‌المللی معماری دست‌کند مطرح شد
موضوع: خبر
نوع خبر: تنظیمی
موقعیت: سایر
منبع خبر
آدرس ویدئو