خبرگزاری میراث آریا

تاریخ: 03 تیر 1398

جلسه هیئت راهبردی پایگاه میراث‌جهانی بیابان لوت برگزار شد

در این نشست که در محل دفتر معاونت میراث‌فرهنگی کشور برگزار شد و تعدادی از نمایندگان دستگاه‌های مختلف نیز در آن حضور داشتند، برخی از موضوعات مرتبط با بیابان لوت ازجمله چگونگی تعیین مسیرهای گردشگری در این اثر جهانی مورد بررسی اعضا قرار گرفت.

محمدحسن طالبیان معاون میراث‌فرهنگی کشور در این جلسه با اشاره به اهمیت بیابان لوت گفت: «بیابان لوت به‌عنوان یکی از آثار ثبت جهانی شده ایران به‌لحاظ طبیعی دارای ارزش‌های فراوانی است و توجه هرچه بیشتر به این اثر مهم و جهانی یکی از وظایف مهم دستگاه‌های متولی است.»

او افزود: «با توجه به گستردگی بیابان لوت و گستره پهناور آن در سه استان خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان و کرمان ضرورت دارد تا همکاری دستگاه‌های مختلف درباره این اثر جهانی تقویت شود.»

در این نشست با توجه به حضور گردشگران در عرصه و حریم بیابان و ضرورت سامان‌دهی حضور گردشگران، یکی از موضوعات مهمی که به آن پرداخته شد موضوع تهیه دستورالعمل گردشگری در بیابان لوت است که محمدحسن طالبیان معاون میراث‌فرهنگی کشور و اعضای هیئت راهبردی دیدگاه‌ها و نظرات خود را در این خصوص مطرح کردند.

فرهاد عزیزی مدیرکل دفتر پایگاه‌های میراث جهانی در حاشیه این نشست به خبرنگار میراث‌آریا گفت: «در این نشست موضوعات مختلفی ازجمله نحوه و چگونگی تعیین مسیرهای گردشگری در بیابان لوت موردبررسی اعضا قرار گرفت که سامان‌دهی حضور گردشگران در عرصه و حریم این اثر جهانی، تعریف مسیرهای گردشگری و ... به بحث گذاشته شد و دستورالعمل گردشگری بیابان لوت به اعضای هیئت راهبردی ارائه شد.»

او افزود: «این نشست بیشتر یک نشست مشورتی است که با حضور اعضای هیئت راهبردی و نمایندگانی از ناجا، منابع طبیعی، وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، محیط‌زیست و... موضوعات و مسائل مرتبط با بیابان لوت بررسی و هم‌فکری‌های لازم در این خصوص انجام شد.»

عزیزی گفت: «نظرات رئیس، اعضای هیئت و نمایندگان دستگاه‌های مختلف در این نشست بررسی و تجمیع خواهد شد و در جلسات آینده درباره اجرایی شدن آن‌ها تصمیم‌های لازم اتخاذ خواهد شد.»

مدیرکل دفتر پایگاه‌های میراث جهانی تصریح کرد: «به‌دنبال این هستیم که با حضور اعضای هیئت راهبردی و نمایندگان دستگاه‌های مختلف به یک مدیریت یکپارچه و برنامه مسنجم و مشترک برای بیابان لوت برسیم.»

او افزود: «موضوعات مختلف ازجمله سامان‌دهی وضعیت حضور گردشگران و تعریف مسیرهای گردشگری موضوعات بسیار مهمی است که درخصوص این اثر جهانی باید به جمع‌بندی و مدیریت واحد برسیم. ازاین‌رو در جلسات بعدی موضوعات به‌صورت گسترده‌تر بررسی و تصمیمات نهایی در این خصوص اتخاذ خواهد شد.»

روتیتر: به ریاست معاون میراث فرهنگی کشور
موضوع: خبر
نوع خبر: تولیدی
موقعیت: خبر1
منبع خبر
آدرس ویدئو