خبرگزاری میراث آریا

تاریخ: 30 شهریور 1398

کتاب «معماری ایلخانی» منتشر شد

به گزارش میراث آریا به نقل از روابط عمومی پژوهشگاه میراث فرهنگی، کتاب «معماری ایلخانی» به زبان انگلیسی چاپ شده و نگارندگان آن تلاش کردهاند تا این سبک از معماری را از همه جهات مورد مطالعه و پژوهش قرار داده و معرفی کنند.

کتاب معماری ایلخانی نوعی از مستندنگاری با نگاه ویژه به تاریخ هر اثر، شکل، نشانهها و ساختار آنها است.

بناهای مورد مطالعه در این کتاب بیش از همه مربوط به استا‌نهای غربی بوده و در بین مطالب آن مقاطع مختلف، پلان، نما و ... در خصوص بخش زیادی از بناهای دوره ایلخانی آورده شد‌ه است.

این کتاب علاوه بر علاقه‌مندان و محققان دوره ایلخانی می تواند مرجعی مناسب برای دانشجویان این رشته باشد.

روتیتر: توسط پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری
موضوع: خبر
نوع خبر: تنظیمی
موقعیت: سایر
منبع خبر
آدرس ویدئو