خبرگزاری میراث آریا

تاریخ: 15 خرداد 1399

امام خمینی (ره)، میراث و هویت ایران اسلامی

درک دقیق امام خمينی (ره) در این حوزه بر مدار شمول اسلام و عدم دفع و تقابل با هويت ایران و میراث گذشتگان، تمدن و مفاخر ایران، دولت‌ها و ملت‌های هم‌عصر به خوبی نمایان است.

این ژرف‌نگری امام خمينی باعث شد در اولویت بخشی به عوامل هويت‌ساز، بيش از همه بر اسلام ناب و فرهنگ دينی توام با تایید و بازسازی هویت ملی تاکيد کند و در ترسیم و اصلاح هويت ایرانی و ملی پس از انقلاب اسلامی، از منظر دين و با دید وسیع و صد البته احترام به تمدن وفرهنگ انبیا، اولیا، درستکاران و حاکمان عادل نگاه شمول محور داشته باشند و اساسا سر رشته تمدن و میراث گذشتگان و نیاکان مورد استقبال اسلام ناب است و نگاه تاییدی امام گستره اشاعه تمدن، مفاخر، اماکن و آثار تاریخی و ملی را روز افزون کرد و چه بسیار از میراث گذشتگان که توام با حکمت بوده، مورد استفاده در هویت‌سازی ایران اسلامی قرار گرفت.

هرچند در تمام ادوار و در تمامی تمدن‌ها، بدعت، فهم غلط و حواشی ناشی از درک ناصحیح و ناصواب همیشه کج‌روی‌ها انحرافات فرهنگی و سنت‌ها و روش‌های غلطی را به دنبال داشته که مخصوص گذشتگان نبوده و طبیعتا در ادوار و جوامع مختلف تبلور کرده و می‌کند، اما نگاه و اندیشه امام راحل به عنوان معمار کبیر انقلاب، برداشت احسنی از تمدن و میراث گذشتگان را به دنبال داشته است.

 نگاه مقام معظم رهبری نیز به عنوان خلف صالح امام راحل وسکان دار انقلاب توجه و حمایت از این مهم را به خوبی و به شکل روزافزون به منصه ظهور و بروز قرار داده و معایب را نیز جرح و تعدیل و نهایتا اصلاح و تبیین می‌کند.

 جایگاه میراث‌فرهنگی و رجوع به میراث توسط گردشگری و بخشی از ثمرات و توانمندی کهن اقوام کشور در گستره صنایع‌دستی همواره مورد توجه روزافزون قرار دارد. در سایه اندیشه‌های امام راحل ارتباط‌های گسترده فرهنگی بین ملل و اقوام به طور روزافزون در حال توسعه است.

تمدن کهن ایرانی و فرهنگ اسلامی دست به دست هم داده و مقام شامخ ایرانی و عقبه پربار و توانمند ایران را با شتابی ستودنی به ملل مختلف معرفی می‌کند. حال آنکه عمده آمیزه‌های مثبت موجود در جوامع دیگر ریشه در تمدن اصیل و بهره‌برداری از علوم و فنون و توانمندی‌های کهن کشور عزیزمان دارد.

 عصر امام خمینی عصر تعامل اندیشه‌ها و فرهنگ‌ها و به رخ کشیدن میراث ارزشمند ایران در سایه تعالیم اسلام ناب محمدی است.

* مشاور وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی

روتیتر: محمدجواد وطنی*
موضوع: یادداشت
نوع خبر: تنظیمی
موقعیت: خبر3
منبع خبر
آدرس ویدئو