خبرگزاری میراث آریا

تاریخ: 30 مهر 1388

ظرف 1000 ساله در اوراق فروشي پيدا شد

به گزارش ميراث آريا (chtn)، باستان شناسان قدمت اين شي سفالين را 1000 سال تخمين زده و آنرا متعلق به ساکنان اوليه شهر آبوکرک مکزيک عنوان کرده اند.

ري شولتز، رئيس پليس موزه شهر آبوکرک مکزيک گفت: هنوز مشخص نشده اين ظرف قديمي از کجا آمده و چگونه به دست سارقان افتاده است.

وي افزود: به منظور به دست آوردن اطلاعات از مکان اوليه و تاريخچه اين اثر هنري آنرا به موزه مرکزي مکزيک منتقل مي کنيم.

مقامات شهر اميدوارند با به دست آوردن قدمت دقيق اين شي باستاني، افق جديدي در نحوه زندگي ساکنان اوليه منطقه آلبوکرک به دست آيد./109

روتیتر
موضوع
نوع خبر
موقعیت
منبع خبر
آدرس ویدئو