خبرگزاری میراث آریا

تاریخ: 29 اردیبهشت 1390

آزاده اردکاني از تهران امروز شکايت کرد

به گزارش ميراث آريا (Chtn)، آزاده اردکاني، رييس کل موزه ملي ايران به دنبال انتشار مطلبي غير واقعي درباره بازداشت خود در روزنامه تهران امروز، از اين رسانه به اتهام نشر اکاذيب و بزرگ‌نمايي شايعات بي‌اساس، به مراجع قضايي شکايت کرده است.

روزنامه تهران امروز در تاريخ پنجشنبه 29 ارديبهشت 90 در مطلبي با عنوان «بازداشت چهره موثر جريان انحرافي»، مدعي شده بود که چندي پيش آزاده اردکاني نيز به اتهام مشارکت در توليد و پخش مستند «ظهور نزديک است» دستگير شده اما به قيد ضمانت آزاد گرديده که در حقيقت اين موضوع هرگز صحت ندارد.

پيشتر نيز برخي سايت‌هاي خبري با قاطعيت از دستگيري «فردي که هنگام ورود منشور کوروش به ايران حامل آن بود» به همراه گروهي ديگر خبر دادند، در حالي که در زمان انتشار اين خبر رييس کل موزه ملي ايران در دفتر کار خود حضور داشت و تاکنون هرگز بازداشت نشده است.

انتشار اين خبر غيرواقعي در گزارش تهران‌امروز در حالي رخ داده که پيشتر شايعه دستگيري رييس موزه ملي ايران در بسياري از رسانه‌ها تکذيب شده بود.

روتیتر
موضوع
نوع خبر
موقعیت
منبع خبر
آدرس ویدئو