خبرگزاری میراث آریا

تاریخ: 01 اسفند 1390

ده‌ها زخمي در پي انفجار هتلي در تايلند

به گزارش ميراث آريا (Chtn)،‌ در اين حادثه مواد شيميايي پاک‌کننده در استخر هتلي در جزيره پوکت تايلند منفجر شد.

مدير اين هتل در ساحل پاتونگ جزيره گردشگري پوکت در اين باره گفت: در انباري نزديک استخر هتل با مخلوط شدن کلر و مواد شيميايي پاک‌کننده ديگر ابري از گاز ايجاد کرد و سپس منفجر شد.

به گزارش ميراث آريا، پس از انفجار اين مواد شيميايي 37 نفر ( 26 گردشگر و 11 کارمند هتل) زخمي و در بيمارستان بستري شدند.

ص/109

روتیتر
موضوع
نوع خبر
موقعیت
منبع خبر
آدرس ویدئو