خبرگزاری میراث آریا

تاریخ: 31 فروردین 1387

آلمان بهترين مکان براي برپايي اجلاس در اروپا

به گزارش مبراث آريا (CHTN)، اين جايگاه به دنبال برگزاري بازاريابي بين المللي براي چهارمين سال متوالي در اين کشور به دست آمد.

لوتز بي. وگت مدير دفتر کنوانسيون آلمان (GCB) گفت: به دست آمدن اين جايگاه اتفاقي نبوده، بلکه به علت تداوم کيفيت ها و استانداردهايي است که در طول برگزاري اين اجلاس‌ها وجود داشته است.

طي چند سال اخير GCB محل مناسبي براي تشکيل کنفرانس ها، اجلاس ها، کنگره ها و وقايعي بوده است که در سطح ملي و فرا محلي در آلمان برگزار مي شوند.

اين آمار بر گرفته از فدراسيون اروپايي مراکز نمايشگاهي (EVVC)، اداره گردشگري ملي آلمان (GNTO/DZT) و دفتر کنوانسيون آلمان (GCB) و چند موسسه ديگر به دست آمد.

بعد از آلمان، اسپانيا؛ انگلستان و فرانسه رتبه هاي بعدي را به خود اختصاص دادند./109


روتیتر
موضوع
نوع خبر
موقعیت
منبع خبر
آدرس ویدئو