خبرگزاری میراث آریا

تاریخ: 05 آبان 1386

پروازهاي تابان اير در بيرجند برقرار شد

به گزارش ميراث آريا(chtn) دو روز در هفته در مسير شهرهاي مشهد، بيرجند، تهران و بالعکس خواهد بود.

اين پروازها که با هواپيماهاي "توپولف" و " BAE‬" انجام مي‌شود، قادر است در هر پرواز ‪ ۹۷‬تا ‪ ۱۱۰‬نفر را در مسيرهاي ياد شده جابه‌جا کنند.

با برقراري پروازهاي شرکت هواپيمايي"تابان اير" در بيرجند تعداد پرواز هاي شرکت‌هاي هواپيمايي از فرودگاه بيرجند به‪ ۱۵‬پرواز در هفته افزايش يافت.

اين پروازها تمام روزهاي هفته به مقصد تهران و چهار روز درهفته به مقصد مشهد انجام مي‌شود.

105/روتیتر
موضوع
نوع خبر
موقعیت
منبع خبر
آدرس ویدئو