خبرگزاری میراث آریا

تاریخ: 05 آبان 1386

طرح جامع توسعه گردشگري استان کردستان به پايان رسيد

«علي فعله گري» سرپرست سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان کردستان به ميراث آريا(chtn) گفت: اجراي اين طرح مطالعاتي 18 ماه به طول انجاميد و مشاور طرح در آن تمامي جزئيات مورد نياز گردشگري را در چندين فاز پييش بيني کرده است.

وي تاکيد کرد: در اين طرح مسيرهاي گردشگري استان کردستان شناسايي شده است و همچنين فعاليت‌هاي مورد نياز قطب‌هاي و مناطق نمونه گردشگري تجزيه و تحليل شده است و بر اساس آن زيرساخت‌هاي لازم ساخته خواهد شد.

وي يادآور شد: اين طرح به صورتي طراحي شده که با قانون برنامه چهارم و سند چشم انداز بيست ساله هماهنگي داشته باشد.

106/


روتیتر
موضوع
نوع خبر
موقعیت
منبع خبر
آدرس ویدئو