خبرگزاری میراث آریا

تاریخ: 03 آبان 1386

برگزاري نهمين همايش بين المللي حمل و نقل ريلي

به گزارش ميراث آريا(chtn) اين همايش در چهار محور مديريت و اقتصاد حمل و نقل ريلي، زيربناو تاسيسات، ناوگان و بهره برداري با حمايت راه آهن جمهوري اسلامي ايران، شرکت مترو و توسط انجمن مهندسي حمل و نقل ريلي برپا مي شود.

ارتقاي سطح دانش علمي، فني و مهندسي حمل و نقل ريلي ، ايجاد ارتباط بين بخشهاي دانشگاهي و صنايع استراتژيک براي تامين نيازهاي علمي، مهندسي و توليدات بخش حمل و نقل ريلي، ايجاد بستر مناسب براي تحقيقات کاربردي و توسعه اي در بخش ريلي کشور و فعال سازي نهادها، موسسات علمي و پژوهشي براي دستيابي به سيستمها و فناوري هاي نوين صنعت ريلي و سرمايه گذراي مناسب بين بخش هاي خصوصي، صاحبان صنايع درباره توليد تجهيزات، فناوري و خدمات مورد نياز صنعت ريلي از جمله اهداف برپايي اين همايش علمي است.

در دومين نمايشگاه بين المللي حمل و نقل ريلي که در حاشيه دومين همايش علمي با هدف ايجاد بستر مناسب و مساعد براي تعامل موثر و ارتباط سازنده ميان بخش هاي اجرايي، صنايع، مراکز، پژوهشي و تحقيقاتي برگزار مي شود، شرکت هاي داخلي و خارجي ريلي و نمايندگان شرکت هاي صادر کننده سرمايه گذار در صنعت حمل و نقل ريلي حضور خواهند داشت.

105/

روتیتر
موضوع
نوع خبر
موقعیت
منبع خبر
آدرس ویدئو