خبرگزاری میراث آریا

تاریخ: 22 مهر 1386

طرح‌هاي گردشگري بايد از معافيت تغيير کابري زمين‌هاي کشاورزي برخوردار شوند

«محمد علي حيدري شلماني» با بيان اين مطلب به ميراث آريا(chtn) گفت: معافيت تغيير کاربري از پرداخت عوارض طرح‌هاي گردشگري در زمين‌هاي کشاورزي به تصويب‌هيات دولت رسيده است ولي هنوز اجرا نشده است که با ابلاغ آن راه سرمايه‌گذاري در اين حوزه بيش از هر زمان ديگري هموار مي‌شود.

وي تاکيد کرد: وزارت جهاد کشاورزي در زمين‌هاي برنج و چاي اجازه تغيير کاربري نمي‌دهد ولي در بقيه موارد متقاضيان از جمله مجريان پروژه‌هاي گردشگري به راحتي مي‌توانند طرح‌هاي خود را اجرا کنند.

وي با اشاره به زمين‌هاي واقع در حوزه انتخابيه خود متذکر شد: در منطقه لنگرود حدود 16 کيلومتر ساحل وجود دارد که در اختيار سازمان منابع طبيعي و بخش خصوصي است که اين زمين‌ها هم مي‌تواند به طرح‌هاي گردشگري اختصاص يابد.

106/


روتیتر
موضوع
نوع خبر
موقعیت
منبع خبر
آدرس ویدئو