خبرگزاری میراث آریا

تاریخ: 29 اسفند 1390

ارائه گواهينامه تخصصي استقرار سيستم مديريت به چهار محال و بختياري

به گزارش ميراث آريا(chtn)، به نقل از روابط عمومي اداره کل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري چهار محال و بختياري، «بهروز فاضلي» با بيان اينکه دريافت گواهي نامه انطباق با سيستم مديرت کيفيت بر اساس استاندارد هايIso9001,2008 بوده است بيان داشت: دريافت اين گواهي نامه در جهت حفاظت از ميراث مادي و معنوي، توسعه آموزش صنايع دستي و هنر هاي سنتي، رشد و توسعه و معرفي جاذبه هاي گردشگري استان بوده است.

وي با اشاره به اينکه بر اين اساس دوره هاي آموزشي پرسنل در مورد مفاهيم و الزامات استاندار Iso9001,2008 ، مشاوره در خصوص چارت سازماني ، شرح وظايف و نياز سنجي آموزشي بوده است اذعان داشت: در فرايند مديريت کيفيت، تعامل فرايند ها و توجيح پرسنل اداره کل در مورد مفاد و روش اجرايي دستور العمل اجرايي و ... انجام گرفته است.
/120

روتیتر
موضوع
نوع خبر
موقعیت
منبع خبر
آدرس ویدئو