خبرگزاری میراث آریا

تاریخ: 20 تیر 1393

دفاتر خدمات مسافرتی نقش تعیین کننده در توسعه گردشگری همدان دارند

مدیر کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان همدان گفت: دفاتر خدمات مسافرتی به عنوان واسطه گردشگری نقش مهمی را در توسعه صنعت گردشگری ایفا می‌کنند.

به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی استان همدان ریحان سروش مقدم با بیان مطلب فوق اظهار کرد: استان همدان  با توجه به وجود آثار تاریخی مطرح ، مناطق گردشگری‌، طبیعت بکر و بی نظیر خود از استان‌های شاخص در حوزه گردشگری محسوب می‌شود. 

ریحان سروش مقدم  افزود: دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری می توانند  با فراهم کردن زمینه ارتباطی با دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردی داخل و خارج از کشور و با ایجاد تعامل و ارتباط بیشتر در راستای جذب گردشگران فعالیت کنند.
 وی بیان کرد: دفاترخدمات مسافرتی به عنوان واسطه میان عرضه کننده و متقاضی نقش پررنگی در صنعت گردشگری ایفا می کنند. 

سروش مقدم در حالی که تاکید کرد :  خوشبختانه دفاتر خدمات مسافرتی استان دارای کارکنانی متخصص در حوزه گردشگری هستند که این مسئله در ارائه خدمات مناسب بسیار تاثیر‌گذار است ، گفت : دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردی به عنوان عنصری واسطه میان عرضه کنندگان اصلی  خدمات همچون تورگردانان و یا شرکت های حمل و نقل و هتلها نقش تعیین کننده ای بر تصمیم گیری  گردشگران متقاضی سفر دارند.

مدیر کل میراث فرهنگی همدان ادامه داد : آنها در واقع پیشانی مواجهه نخستین متقاضیان با صنعت جهانگردی به شمار می روند . توفیق یا عدم توفیق این واسطه ها بر موفقیت یا شکست برنامه های مقاصد گردشگری و عرضه کنندگان خدمات گردشگری به شدت تاثیر گذار است . 

 گفتنی است ، این دفاتر با برقراری مواجهه میان عرضه کننده و متقاضی کننده در واقع شکل دهنده بازار گردشگری هستند و در مواردی که این بازار پیشتر شکل گرفته است به عنوان عاملی رونق بخش و متحول کننده بازار عمل می کنند دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردی ضمن برقراری تماس با تورگردانان اقدام به فروش بسته های تور آماده شده از سوی آنها می کنند ، این دفاتر همچنین خود اجزاء جدا از هم سفر را نیز به نمایندگی از عرضه کنندگان منفرد آن نظیر شرکت هواپیمایی ، راه آهن و یا هتل ها و راهنمایان تور بفروش می رسانند .


روتیتر
موضوع: خبر
نوع خبر: تنظیمی
موقعیت: خبر4
منبع خبر
آدرس ویدئو