خبرگزاری میراث آریا

تاریخ: 22 مرداد 1393

لغو مجوز دو شرکت خدمات مسافرتی و جهانگردی در مشهد

 مجوز شركت خدمات مسافرتي و جهانگردي پرواز آساي شرق و مجوز شركت خدمات مسافرتي و جهانگردي پاپيتال در مشهد لغو شد.

به گزارش روابط عمومي اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري خراسان رضوي، با توجه به بررسی عملکرد اين دو شرکت و بنا بر بند6 جهارمین جلسه کمیته فنی نظارت بر تاسیس و فعالیت دفاتر و شرکتهای خدمات مسافرتی استان مورخ  4/5/1393 وهمچنین بند 5 دومین جلسه کمیته فنی استان به استناد بند پ ماده 20آیین نامه نظارت بر تاسیس و فعالیت دفاتر خدمات مسافرتی مصوب 27/3/1380  و همچنین عدم توجه به تذکرات و اخطارهای پیاپی این اداره کل ،مجوز فعالیت اين دو شرکت لغو شد.

اين شركت ها بايستي ضمن جمع آوری تابلوی سردرب و علائم و نام و نشان های موجود از هرگونه فعالیت در زمینه فعالیت های مندرج در بند ب ماده یک آیین نامه مذکور خودداری نمايند.

هم چنين بر این اساس برابر ماده 18 آیین نامه مذکور ظرف مدت 10 روز از تاریخ ابلاغ قطعی لغو ، مجوز را به وسیله پست سفارشی یا حضور در اداره کل مسترد نمایند.

روتیتر
موضوع: خبر
نوع خبر: تنظیمی
موقعیت: خبر4
منبع خبر
آدرس ویدئو