خبرگزاری میراث آریا


[IRANDNN_PUBLISHSTARTDATE:dd]

سومین جلسه شورای راهبردی همدان 2018

سومین جلسه شورای راهبردی همدان 2018

 

 

عكاس
آدرس فيلم
تعداد مشاهده خبر: (123)
گروه خبر: گزارش تصویری
کد خبر: 131401