خبرگزاری میراث آریا

تاریخ: 17 دی 1397

نشست تخصصی مدیران کل بازرسی وزارتخانه ها وسازمان های دولتی در کاخ نیاوران

 

 

 

 

عكاس: احمد پیشکار
آدرس فيلم