خبرگزاری میراث آریا

تاریخ: 24 فروردین 1398

نشست رئیس سازمان میراث فرهنگی با وزیر تعاون ،کار و رفاه و امور اجتماعی

 

 

 

عكاس: مرتضی لطف اللهی
آدرس فيلم