خبرگزاری میراث آریا

تاریخ: 21 اردیبهشت 1398

امضای تفاهم نامه همکاری معاونت توسعه و مدیریت با دانشگاه آزاد شهر ری

امضای تفاهم نامه همکاری معاونت توسعه و مدیریت سازمان میراث فرهنگی با دانشگاه آزاد واحد یادگار امام شهر ری

 

عكاس: مرتضی لطف اللهی
آدرس فيلم