خبرگزاری میراث آریا

تاریخ: 23 خرداد 1398

دومین نشست توسعه گردشگری غرب کشور

 

 

 

عكاس: روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی استان کردستان
آدرس فيلم