خبرگزاری میراث آریا

تاریخ: 26 خرداد 1398

دیدار مونسان با وزیر امور قفقاز شمالی در کابینه روسیه

 

عکس : احمد پیشکار

عكاس
آدرس فيلم