خبرگزاری میراث آریا

تاریخ: 18 تیر 1398

نشست خبری گرامی‌داشت دومین سال ثبت جهانی شهر تاریخی یزد

 

 

عكاس: مرتضی لطف اللهی
آدرس فيلم