خبرگزاری میراث آریا

تاریخ: 20 مرداد 1398

نمایشگاه سفال هنرمندان پژوهشگاه هنرهای سنتی در سازمان میراث‌فرهنگی

 

 

 

عكاس: مرتضی لطف اللهی
آدرس فيلم