خبرگزاری میراث آریا

تاریخ: 15 مهر 1398

چهل‌و‌دومین نشست ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر

 

 

عكاس: مرتضی لطف‌اللهی
آدرس فيلم