خبرگزاری میراث آریا

تاریخ: 15 آبان 1398

افتتاح کارگاه بین‌المللی «مدیریت گردشگری پایدار در پایگاه‌های میراث جهانی»

 

 

عكاس: سپیده سلمانوندی
آدرس فيلم