خبرگزاری میراث آریا

تاریخ: 02 خرداد 1399

حجاری و حکاکی روی سنگ در خراسان شمالی

 

 

عكاس: احسان کمالی و حمید جمشیدی
آدرس فيلم