خبرگزاری میراث آریا

تاریخ: 31 اردیبهشت 1399

موزه پارس در شیراز

باغ نظر موزه پارس که به نام‌های عمارت کلاه‌فرنگی، باغ‌موزه، باغ حکومتی، باغ شاهزاده و مقبره کریم‌خان نیز مشهور است در شیراز، خیابان کریم خان زند نزدیک به میدان شهدا و روبروی ارگ کریم خانی قرار دارد.

اگرچه این باغ قبل از دوران زندیه نیز وجود داشته، اما سامان‌دهی، حصارکشی، درخت‌کاری، خیابان‌کشی و احداث بنای مختلف آن به دستور و در زمان کریم‌خان زند صورت گرفته و به همین دلیل او را بانی این باغ می‌دانند. آبادانی و رونق این باغ در دوران زندیه به گونه‌ای بود که ارگ و دیوانخانه کریم خان زند و عمارت هشت‌ضلعی کلاه فرنگی در محوطه همین باغ ساخته شده و این باغ محل برگزاری آیین های رسمی و مقر حکومت حکام وقت و مملو از درختان سرو و کاج و نارنج بوده است. باغ نظر یا موزه پارس در تار یخ15 آذر 13141 با شماره 244 در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسید.

عكاس: عبدالله فیروزی
آدرس فيلم