خبرگزاری میراث آریا

تاریخ: 29 اردیبهشت 1399

موزه جنوب شرق ایران در زاهدان

 

 

عكاس: مهتاب نجاری
آدرس فيلم