خبرگزاری میراث آریا

تاریخ: 30 اردیبهشت 1399

مسجد جامع سنندج

 

 

عكاس: تیمور خالدی
آدرس فيلم