خبرگزاری میراث آریا

تاریخ: 30 اردیبهشت 1399

موزه فرش تهران

 

 

عكاس: هادی حسن‌زاده
آدرس فيلم