خبرگزاری میراث آریا

تاریخ: 25 اردیبهشت 1398

آرامگاه حکیم ابوالقاسم فردوسي

 

 

 

عكاس: مرتضی لطف اللهی
آدرس فيلم