• جمعه 28 دی 1397
  • 13:08

ویژه

مديركل موزه ها در آیین افتتاح موزه کارآموزان صنعت نفت آبادان:

در آستانه یک اتفاق بزرگ در صنعت نفت هستیم