• دوشنبه 12 خرداد 1399
  • 08:03

الزام رعایت مقررات مصوب میراث فرهنگی در طرح تفصیلی و موضعی بافت تاریخی شیراز

الزام رعایت مقررات مصوب میراث فرهنگی در طرح تفصیلی و موضعی بافت تاریخی شیراز

رعایت ضوابط و مقررات مصوب میراث فرهنگی در عرصه و حرایم آثار و بافت تاریخی در طرح تفصیلی و كلیه طرح‌های موضعی محدوده بافت فرهنگی و تاریخی با تصویب طرح تفصیلی بافت فرهنگی-تاریخی شیراز از سوی  شورای عالی شهرسازی و معماری ایران الزامی شد.

به گزارش میراث آریا(chtn) و به نقل از روابط عمومی وزارت راه و شهرسازی، پیرو مصوبات مورخ 93/8/21 شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص بافت تاریخی شهر شیراز و رویکردهای مورد نظر مصوبه مذکور، در راستای لزوم صیانت از یکپارچگی بافت و ملاحظات اجتماعی، اقتصادی و احیاء فرهنگ سکونت، همچنین مصوبه مورخ 94/3/11 در خصوص لزوم صیانت از ارزش‌های بافت مذکور با رویکرد بازآفرینی شهری و تصمیمات جلسه کمیته متشکل از شهرداری شیراز، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، شرکت عمران و بهسازی شهری و دبیرخانه شورای‌عالی شهرسازی و معماری، طرح تفصیلی بافت تاریخی شیراز در جلسه مورخ 94/4/22 شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب شد.

براساس این مصوبه مقرر شد:

1- به جهت جلوگیری از تهیه طرح‌های متعدد کالبدی، اجرای طرح‌های بعضاً مغایر با طرح فرادست، لزوم صیانت از اصالت و یکپارچگی بافت و احیای ارزش‌های فرهنگی، تاریخی و مذهبی، کلیه طرح‌های در دست تهیه در بافت فرهنگی و تاریخی شهر شیراز، ملزم به رعایت الزامات طرح‌های جامع و تفصیلی، به عنوان طرح‌های فرادست بوده و طرح‌های مصوب قبلی در صورت عدم مغایرت با طرح تفصیلی، قابل اجرا خواهند بود.

2- طرح ویژه بازآفرینی شهری در بافت مذکور وفق مصوبه مورخ 11/3/94 شورایعالی شهرسازی و معماری پس از تصویب طرح تفصیلی بافت تاریخی تهیه گردد.

3- طرح پیرامون حرم شاهچراغ (ع)، به عنوان یکی از طرح‌های موضعی ذیل طرح تفصیلی این محدوده تعریف گردد. طرح مذکور و ضوابط و مقررات مربوطه (در چهارچوب طرح تفصیلی بافت فرهنگی و تاریخی) ظرف مدت 6 ماه تهیه شده و پس از تصویب در کمیسیون ماده پنج، جهت تصویب نهایی به شورای‌عالی شهرسازی و معماری ارسال شود.

4- طرح آرام‌سازی و پیاده‌مدار نمودن خیابان نه دی، به عنوان یکی از طرح‌های موضعی ذیل طرح تفصیلی تعریف گردد.

5- حداکثر تعداد طبقات در پهنه‌های R251، S122، M112با تأکید بر نفوذپذیری بدنه‌های پیرامونی ،چهار طبقه (14.5متر) تعیین و در نقشه‌های طرح تفصیلی لحاظ شود. (این تعداد طبقات مربوط به مناطق خارج از حرایم آثار تاریخی است)

6- نقشه نظام ارتفاعی مورد تایید کمیته تخصصی معماری، طراحی شهری و بافت‌های واجد ارزش که با لحاظ نمودن ضوابط حرایم آثار ثبتی تهیه و جهت ابلاغ به دبیرخانه شورای‌عالی ارائه گردد. همچنین مقرر گردید (مشاور طرح تفصیلی بافت تاریخی) باهمکاری سازمان میراث فرهنگی نسبت به تدقیق حرائم در محدوده بافت تاریخی ظرف مدت سه ماه اقدام نماید. بدیهی است تغییرات در تدقیق حرایم ملاک عمل و جایگزین نقشه نظام ارتفاعی ابلاغی خواهد شد. 

7- رعایت ضوابط و مقررات مصوب میراث فرهنگی در عرصه و حرایم آثار و بافت تاریخی، در طرح تفصیلی و کلیه طرح‌های موضعی محدوده بافت فرهنگی و تاریخی الزامی است.

8- سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری موظف است ظرف مدت یک سال، نسبت به شناسایی، اعلام و ثبت آثار واجد ارزش، تعیین حرایم آثار، تهیه طرح تدقیق حرایم و تدوین الگوهای مرمتی اقدام نماید. بدیهی است بر مبنای نتایج حاصل از اجرای این بند، پس از تایید سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و طی فرایند تصویب، اصلاحات لازم در طرح تفصیلی لحاظ خواهد شد.

9- به جهت کنترل کارآمد تحقق کاربری‌ها، لازم است خدمات عمومی در پهنه‌های پیشنهادی، تثبیت و نقشه کاربری‌های تدقیق شده ارائه شود.

10- ضوابط سیمای بدنه و جداره (مصالح، اجزا و عناصر هویتمند کالبدی، رنگ‌ها، شکل و تناسبات و ...)، دانه‌بندی، حد نصاب تفکیک و ضوابط شبکه معابر و مراکز محلات و میدانچه‌ها تدوین شود.

11- مکان‌یابی استقرار و ضوابط کالبدی احداث پارکینگ‌های محله‌ای، ناحیه‌ای و موضعی می‌بایست متناسب با ویژگی‌های بافت تاریخی و در جهت صیانت از اصالت و یکپارچگی بافت تاریخی (به ویژه سیمای ارتفاعی بافت تاریخی)، در ضوابط و مقررات طرح ملحوظ و جهت ابلاغ به دبیرخانه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ارائه شود.

12- اصلاحات نقشه سلسله مراتب دسترسی وشبکه معابر،نقشه پهنه‌بندی و کاربری اراضی، نقشه نظام ارتفاعی و ضوابط و مقررات طرح، توسط مشاور انجام شده و ظرف مدت دو هفته، جهت ابلاغ به دبیرخانه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ارسال شود.

13- به منظور رونق سکونت و فعالیت در بافت تاریخی، مشاور موظف است نسبت به تعریف پروژه‌های موضعی محرک توسعه و ارائه پیشنهاد مشوق‌های مناسب، با لحاظ کلیه عوامل موثر بر حفاظت از میراث ملموس و ناملموس بافت تاریخی اقدام کند.

14- ضمن تایید سازمان اجرایی طرح، در راستای صیانت از میراث تاریخی، فرهنگی و لزوم هماهنگی اقدامات اجرایی، شورای‌عالی شهرسازی و معماری، بر تشکیل شورای نظارت بر سازمان اجرایی طرح، به ریاست استاندار و با حضور مدیرکل میراث فرهنگی، مدیرکل راه و شهرسازی، شهردار بافت تاریخی، مهندس مشاور مادر (مشاور طرح تفصیلی)، نماینده معتمد تشکل‌های مردمی، دو نفر از متخصصین دانشگاهی و اهل حرفه و نماینده تولیت آستان مبارک (در موارد تصمیم‌گیری داخل محدوده مصوب حرم مطهر) تاکید کرد.

امتیاز به خبر :