• شنبه 10 خرداد 1399
  • 15:08

ار امروز؛

برگزاری دوره آموزشی مبانی حقوق گردشگری آغاز شد

برگزاری دوره آموزشی مبانی حقوق گردشگری آغاز شد

دوره آموزشی مبانی حقوق گردشگری از امروز در موسسه آموزش عالی علمی- کاربردی سازمان در حال برگزاری است.

به گزارش روابط عمومی موسسه آموزش عالی علمی- کاربردی سازمان؛ یک دوره آموزشی با عنوان" مبانی حقوق گردشگری" از صبح امروز-30 آبان- شروع و بمدت 3 روز ادامه دارد.

بر اساس این گزارش؛ این دوره با حضور 60 تن از کارشناسان حقوقی ستادی و استانی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در محل موسسه آموزش عالی علمی- کاربردی سازمان در پونک برگزار می شود و اساتید و مدرسان این دوره؛ خان محمدی، انصاری، آقای  رحیم پور، منظر نژاد و  نورآقائی  در خصوص موضوعات، قوانین و مقررات گردشگری،چالش های موجود در گردشگری از منظر حقوقی، چالش های راهنمایان گردشگری، امنیت گردشگر، ضوابط و مقررات آژانس های مسافرتی و ارتباط آن با حقوق گردشگر، مطالعه تطبیقی حقوق گردشگر در کشورهای مختلف، مقررات گمرکی کشور و ضوابط و قوانین گمرکی در کشورهای اروپائی به تدریس می پردازند.


امتیاز به خبر :