• جمعه 09 خرداد 1399
  • 06:14

سلطانی فر در نامه ای به دبیرکل سازمان جهانی جهانگردی:

مصوبه اخیر کنگره آمریکا درتعارض با اهداف صلح طلبانه گردشگری است

مصوبه اخیر کنگره آمریکا درتعارض با اهداف صلح طلبانه گردشگری است

معاون رییس جمهور و رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در نامه ای به طالب ریفاعی دبیرکل سازمان جهانی جهانگردی  مصوبه اخیر کنگره آمریکا مبنی محدودیت سفر اتباع برخی کشورها به ایران را درتعارض اساسی با اهداف صلح طلبانه ای گردشگری عنوان کرد.

متن نامه مسعود سلطانی فر به شرح زیر است:

جناب آقای طالب ریفاعی

دبیر کل محترم سازمان جهانی جهانکردی

بااحترام

همانگونه که مستحضرید متاسفانه دولت آمریکا دراقدامی مغایر با حقوق گردشگران درانتخاب آزادانه مقاصد خود، با تصویب  لایحه ای اتباع 38 کشور جهان را که با آنان لغو روادید منعقد کرده بود ملزم نموده تادرصورت سفر به کشور کهن وپرجاذبه ایران، برای ورود مجدد به خاک آمریکا درخواست روادید نمایند.

این اقدام سیاسی آمریکا که باهدف ایجاد محدودیت سفر به ایران ونتیجتا آسیب به صنعت گردشگری ایران اتخاذ شده است، صرفنظر از اینکه مغایر قواعد وحقوق بین المللی می باشد ، درتعارضی اساسی با اهداف صلح طلبانه ای است که گردشگری همواره درپی آن بوده است.

تصدیق می نمائید که گردشگری نقشی بی بدیل وبی رقیب در گسترش وتعمیق دوستی ونزدیکی ملت ها وحتی دولت ها ایفا کرده و قادراست تفاوتها را به جاذبه و متعاقب آن محل مفاهمه و دوستی بدل نماید وبرهمین اساس است که سازمان جهانی جهانگردی تمامی دولت ها را تشویق می کند تا باتسهیل جابجایی آزادانه گردشگران وتامین دسترسی  همگانی  و آسان برای این طیف زمینه لازم برای تحقق این مهم را فراهم آورند.

ما نیز بر این باوریم که روح و ذات گردشگری با ارتباط و احترام متقابل عجین بوده فلذا ماهیتا باهرگونه خشونت ورزی وافراط گرایی درتضاد است و از همین رو تبعات و پیامدهای هرنوع ناامنی وتنش در وهله اول معطوف به صنعت پویا، انسانی وصلح مدار گردشگری می شود.

تصویب چنین قوانینی، فضای آرام بخش گردشگر و برنامه های معطوف به توسعه پایدار جوامع محلی رابه تلاطم  وچالش جدی می اندازد، مگرآنکه مدیران و صاحبنظرانی همانند جنابعالی که برای سالیان متمادی نقش ممتاز و سازنده ای دراین عرصه داشته اید، همصدا با افکار عمومی جهانی نسبت به اینگونه تصمیمات نادرست واکنش جدی نشان دهند.

وظایف خطیرآن سازمان، به عنوان تنها نهاد مسئول سازمان ملل متحد در عرصه  توسعه گردشگری دنیا، ایجاب می کند که در دفاع از صلح جهانی، آزادی وحق انتخاب گردشگران به صراحت و باصدای رسا تبعات نادرست این اقدام ناعادلانه آمریکا علیه جامعه جهانی گردشگری راگوشزد نمائید.این حداقل انتظاری است که جمهوری اسلامی ایران به عنوان عضوی فعال وموثر ازخانواده بزرگ گردشگری می تواند از سازمان متبوع جنابعالی داشته باشد.

فرصت رابرای احترامات فائقه مغتنم می شمارم. 

امتیاز به خبر :