• چهارشنبه 07 خرداد 1399
  • 06:56

فضاهای هنری شهر و بافت تاریخی موثر در جذب گردشگر

 فضاهای هنری شهر و بافت تاریخی موثر در جذب گردشگر

شهردار منطقه ۱۱ تهران تأثیر اقلیم، فضاهای شهری و ابنیه سنتی را از مهم ترین عوامل تعلق شهروندان به شهرهای سنتی بیان کرد.

نصراله آبادیان، شهردار منطقه 11 تهران در نخستین همایش بین المللی "ارتباطات و شهر گردی هنری " تأثیر اقلیم، فضاهای شهری و ابنیه سنتی را از مهم ترین عوامل تعلق شهروندان به شهرهای سنتی بیان کرد.

آبادیان با بررسی تأثیر اقلیم در روند طراحی فضاهای شهری ایران؛ توجه به تاب آوری شهرها در شرایط اقلیمی و جغرافیای زیستی را برای جذب گردشگر حائز اهمیت دانست.

وی با بیان اینکه مباحث زیست محیطی تأثیر گذاری مستقیمی بر روند شهرسازی در ایران دارد ضمن تشریح موقعیت اقلیمی شهرهای کرمان و یزد؛ ویژگی های معماری بومی اقالیم چهارگانه ،ویژگی های کلی فضاهای شهری بومی و مشخصه های هویتی اقلیم ایران ، ویژگی انواع فضاهای شهری در اقلیم مختلف ایران و ویژگی فضاهای شهری در ارتباط با فعالیت شهروندان را مورد بررسی قرار داد.

آبادیان خاطر نشان کرد: تمامی فضاهای شهری سنتی بر اساس اصول پایداری شهری در جهت استفاده حداکثری از انرژی های طبیعی و مقابله با گرما و سرمای آزار دهنده طراحی شده اند که با نگاهی به بافت شهرهای قدیمی ایران همچون کرمان و یزد به خوبی در می یابیم که طراحی فضاهای شهری از جمله ساخت فشرده ، کوچه های باریک و سایه دار و حتی رنگ ساختمان ها بر اساس عناصر محیطی انجام شده است.

شهردار منطقه 11 با تأکید بر اینکه جاذبه شهرهای سنتی در شهرهای جدید وجود ندارد ؛خواهان توجه جدی به این موضوع و انجام مطالعات در این زمینه شد تا بتوان با اجرای روش های علمی و جدید در شهرهای مدرن امروزی که بر خلاف بافت سنتی تناسبی با شرایط ندارند ؛ اقدامی موثر برای جذب گردشگر به عمل آورد.

به گفته آبادیان، ایجاد فضاهای مکث در شهر تهران و بهره گیری از المان های هنری؛ علاوه بر احساس تعلق در شهروندان شهرهای جدید و بزرگ امروز؛ فرصتی مناسب برای جذب گردشگر به این شهرها و جلب توجه مردم به فضاهای شهری است.

نخستین همایش بین المللی "ارتباطات و شهر گردی هنری " در 5 پنل علمی – تخصصی در بوستان گفتگو برگزار شد و طی آن اساتید و پژوهشگران به بررسی راهکارها ، موانع ، ویژگی ها ، نقاط قوت و ضعف ، پتانسیل و جنبه های رفتاری و روان شناختی برای جلب و جذب گردشگر شهری پرداختند.

امتیاز به خبر :