• یکشنبه 04 اسفند 1398
  • 08:50

چهارمین کنگره تاریخ معماری و شهرسازی پس از گذشت یک دهه برگزار می شود

چهارمین کنگره تاریخ معماری و شهرسازی ایران پس از بیش از یک دهه تعویق در برگزاری امسال برگزار می شود.

معاون میراث فرهنگی سازمان میراث فرهنگی با اعلام این خبر در نشست معاونین میراث فرهنگی استان ها در ساری اعلام کرد: برگزاری کنگره تاریخ معماری و شهرسازی برای بیش از 10 سال و پس از فوت مرحوم آیت الله زاده شیرازی مغفول مانده بود.

محمد حسن طالبیان افزود: ارزش این کنگره جدای از مباحث علمی و فرهنگی آن طنین حفاظت از آثار تاریخی بود که در استان ها و بین دانشگاه ها و دستگاه های مختلف در حفاظت از میراث فرهنگی ایجاد کرده بود.

وی گفت: امسال به این سمت رفته ایم که کنگره چهارم با جریان متفاوت اتفاق بیفتد و تاکنون نیز چندین استان برای برگزاری پیش کنگره تاریخ معماری و شهرسازی در ایران اعلام آمادگی کرده اند.

امتیاز به خبر :