• چهارشنبه 07 خرداد 1399
  • 03:16

معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی؛

صنایع دستی می تواند منشا تحول دراقتصاد کشور باشد

صنایع دستی می تواند منشا تحول دراقتصاد کشور باشد
صنایع دستی می تواند در معرفی هنرایرانی به جهان از یک سو و ارز اوری و کار افرینی و رشد اقتصادی ازسوی دیگر نقش شاخص و عمده داشته باشد.
به گزارش میراث آریا(chtn)؛ بهمن نامور مطلق معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی سازمان با اشاره بر انتقال و به نمایش در امدن بخشی از صنایع دستی نفیس و اصیل ایرانی در کشور فرانسه که در حاشیه سفر ریاست محترم جمهوری و هیات دولت به این کشور اتفاق می افتد گفت: با توجه به اینکه صنایع دستی کشور در مقایسه با سایر صنایع در رتبه و جایگاه خوبی قرار دارد می تواند تاثیر قابل توجهی بر رشد اقتصادی کشور داشته باشد.
وی افزود: همین که درسفر ریاست محترم جمهور شاهد برگزاری نمایشگاهی از صنایع دستی در خارج از کشور هستیم این موضوع را به فال نیک می گیریم و امیدواریم شاهد معرفی و رشد بیش از پیش صنایع دستی ایرانی در کل دنیا باشیم.
معاون صنایع دستی تاکید کرد: خوشحالیم از اینکه مقامات کشورمان موضوع صنایع دستی را بعنوان نماد فرهنگ و هویت ایرانی مورد توجه دارند؛خوشبختانه این اگاهی ایجاد شده و سیاست مداران و دولتمردان دولت یازدهم هر کجا که می روند با صنایع دستی همراه هستند و همچنین هرجا که بحث اهدای یادبود از سوی مقامات باشد بر اهدای صنایع دستی اصیل ایرانی تاکید می شود.
وی یادآور شد: در واقع ما با اینکارارزنده که از سوی دولت با زحمات و پیگیری های ریاست سازمان صورت گرفته است، زیبایی شناسی و تجربیات هنریمان را و سیاستمان را که با حس زیبایی دوستی و زیبایی شناسی اجین شده به نمایش می گذاریم.
نامور مطلق تاکید کرد: حضور ایران در هر جای دنیا بدون توجه به گرایش های زیبایی شناسی و زیبایی شناختی و صنایع اصیلی همچون فرش مغفول است. باید با توجه به ارزش و جایگاه صنایع اصیل ایران و فرش ایرانی این زیبایی شناختی و هنر اصیل را به دنیا عرضه کنیم.
وی افزود: اگر اتومبیل بنز نماد کشور المان است و عضوی اصلی در تمام نمایشگاههای صنعتی این کشور می باشد ما صنایع دستی را بعنوان نماد تکنیک و صنعت خودمان می دانیم که فقط هم شامل کارهای قدیمی نمی شود و این صنایع هم زمان با تحول تاریخ نوگرا شده است.
نامور مطلق تصریح کرد: زیبایی شناسی انسان مدرن و پست مدرن موجب گیرایی و جلب توجه بینندگان به این غنا، گفتمان سازی، گردش مالی و منشاء تحول در پسا تحریم است. ما در این راستا بر ایجاد تحول در دوران پسا تحریم متمرکز هستیم.ما به صنایع دستی اینطور نگاه می کنیم و آن را منشا تحول در فرهنگ و اقتصاد می دانیم و امیدواریم در دولت نیز همواره همینطور به صنایع دستی نگاه شود.
امتیاز به خبر :