• چهارشنبه 07 خرداد 1399
  • 11:14

حفاظت و مرمت تابلو نقاشی قرن 19 متعلق به کاخ صاحبقرانیه

حفاظت و مرمت تابلو نقاشی قرن 19 متعلق به کاخ صاحبقرانیه
مطالعه وحفاظت و مرمت تابلو نقاشی روی بوم قرن 19 متعلق به کاخ صاحبقرانیه در واحد حفاظت و مرمت مجموعه فرهنگی تاریخی نیاوران در حال انجام است.

به گزارش روابط عمومی مجموعه فرهنگی تاریخی نیاوران این تابلو با موضوع گله گوسفند به ابعاد 144*115سانتی متر توسط فرانس کیلهوف با تکنیک رنگ روغن در قرن 19 میلادی بر روی بستر پارچه اجرا شده است.

این نقاشی که در سرسرای شرقی کاخ صاحبقرانیه در معرض نمایش بود،  به دلیل آسیب هایی همچون آلودگی های بیولوژیکی، ریختگی بستر، ریختگی رنگ، اسیدیته بالا تکیه گاه، ترک در لایه رنگ، پوسیدگی تکیه گاه، تیرگی ورنی، آسیب های مختلف بیولوژیکی و مکانیکی قاب و دیگر آسیبها به آزمایشگاه و کارگاه حفاظت و مرمت مجموعه انتقال یافت.

مطالعات ساختار شناسی و آسیب شناسی اثر یاد شده شامل بررسی ریخت شناسی میکروسکوپی لایه ها، شناسایی عناصر لایه رنگ و بستر به روش دستگاهی و میکروسکوپی، شناسایی لایه ورنی به روش آزمایشگاهی، شناسایی ماکروسکوپی و میکروسکوپی ساپورت و بررسی ماکروسکوپی و میکروسکوپی آسیبها است.                                                                                                   
پاکسازی، اسیدزدایی تکیه گاه، استحکام بخشی لایه رنگ و بستر، وصالی، نوارگیری، دوبل تکیه گاه، احیاء ورنی و غیره از جمله عملیات حفاظت و مرمت در حال انجام بر روی اثر هستند. 

همچنین از موارد تعریف شده در پروژه مذکور اجرای حفاظت پیشگیرانه اثر و شرایط نمایش آن در فضای اصلی در کاخ صاحبقرانیه است. 


امتیاز به خبر :