• یکشنبه 22 تیر 1399
  • 13:39

درزمینه میراث فرهنگی صورت گرفت؛

آغاز همکاری پژوهشگاه میراث فرهنگی وگردشگری با دانشگاه هنر اسلامی تبریز

آغاز همکاری پژوهشگاه میراث فرهنگی وگردشگری با دانشگاه هنر اسلامی تبریز
پژوهشگاه میراث فرهنگی وگردشگری و دانشگاه هنر اسلامی تبریز تفاهم نامه ای برای همکاری درزمینه های مختلف میراث فرهنگی ازجمله باستان شناسی و حفاظت و مرمت امضا کردند.

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری ،هدف از این تفاهم نامه که به امضای سید محمدبهشتی رئیس پژوهشگاه  میراث فرهنگی و گردشگری و محمدعلی کی نژاد رئیس دانشگاه هنر اسلامی تبریز رسید،گسترش همکاری های آموزشی و پژوهشی میان طرفین در کلیه زمینه های علمی ،فرهنگی و هنری با درنظر گرفتن امکانات علمی ،آزمایشگاهی ،فنی و اعتباری آنها اعلام شد.
دوطرف توافق کردند که در حوزه های حفاظت و مرمت ابنیه و بافت های تاریخی – فرهنگی ،حفاظت و مرمت آثار باستان شناسی و علوم باستان شناختی ، موزه داری ، باستان سنجی ،مردم شناسی و قوم شناسی ، میراث اسلامی و مواریث هنر ایرانی –اسلامی با یکدیگر همکاری کنند.
دراین تفاهم نامه بهره مندی طرفین ازامکانات آموزشی ،پژوهشی ،آزمایشگاهی ، کارگاهی ، کتابخانه ای و ارتباطات بین المللی یکدیگر ، همکاری برای ایجاد رشته های آموزشی – پژوهشی میان رشته ای در حوزه های تخصصی مورد تاکید قرار گرفته است.
جذب اعتبارات و دریافت اجرای طرح های پژوهشی واجرایی ازسازمانهای اجرایی کشور و بین المللی ، استفاده از توان علمی و پژوهشی پژوهشگاه در انجام امور آموزشی و پژوهشی دانشگاه در حوزه های تخصصی از موارد دیگر توافق دوطرف است.
براساس این تفاهم نامه پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری متعهد شده است که مجوزهای لازم برای انجام پروژه های میدانی مشترک باستان شناختی میان دانشگاه باسایر دانشگاه هاومراکز علمی و پژوهشی خارج ازایران در ابعاد ملی و بین المللی براساس قوانین ومقررات پژوهشگاه صادر کند.
یک کمیته اجرایی مرکب از 4عضو هیات علمی پژوهشگاه ودانشگاه نحوه اجرای تفاهم نامه را برعهده خواهد داشت.
مدت اعتبار این تفاهم نامه 5سال شمسی است که 5سال دیگر در صورت توافق طرفین تمدیدخواهد شد.


امتیاز به خبر :