• ﺳﻪشنبه 06 خرداد 1399
  • 21:41

سید محمد بهشتی :

مادران، اولین موزه داران جهان هستند

مادران، اولین موزه داران جهان هستند

سید محمد بهشتی ایجاد تماس با آثار تاریخی-فرنگی وبرخورداری مردم از فرهنگ راوظیفه موزه داران دانست و افزود:مادران نخستین موزه داران جهان هستند ، زیرا با تربیت فرزند کارانتقال فرهنگ را انجام می دهند.

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری ، سید محمد بهشتی رییس کمیته موزه های ایران (ایکوم ) این مطلب را در نشست هماهنگی برنامه های سال آینده ایکوم در روز جهانی موزه ها مطرح کرد.

 او بااشاره به شعار امسال ایکوم "موزه ها و چشم اندازه های فرهنگی "گفت :زمانیکه از آثار تاریخی –فرهنگی سخن می گویم آنها را بر اساس تقسیمات کلاسیکی به آثار منقول ، غیر منقول ، ملموس، غیر ملموس و...تقسیم بندی می کنیم .
 بهشتی تأکید کرد : آثارتاریخی –فرهنگی چون دلالت بر فرهنگ دارند ارزشمند هستند و از طریق تأمل در آنها می توان فرهنگ یک جامعه را به جای آورد.
 او افزود:اما عادت است که این آثار فرهنگی –تاریخی مستقل از متن مورد توجه قرار می گیرند بدون اینکه توجه شود که در چه محیطی تحقق پیدا می کنند و گویی این آثار سنگ هایی هستند که در اثر تیپا زدن ما در یک جایی از یک بیابان افتاده و نسبتی با محیط خود ندارد.
 بهشتی گفت :در صورتیکه اگر این نسبت را برقرار و به این موضوع توجه کنیم در می یابیم که انگار این آثار از محیط  پیرامون خودشان روییده اند.
 رییس ایکوم تأکید کرد: تا زمانیکه ما به محیطی که آثار تاریخی فرهنگی در آنها  تحقق پیدا کرده اند توجه نداشته باشیم بسیاری از دلالت های آثار عملا دیده نمی شوند. 
او درادامه با طرح این پرسش که موزه ها برای چه ساخته شده و فعالیت می کنند گفت : آثار تاریخی –فرهنگی این خاصیت را دارند که تماس با آنها ما را از فرهنگ برخوردار می کنند و اگر ما امروز نسبت به فرهنگ و سرزمین مان تعلق خاطر داریم در اثر تماسی بوده که با آثار تاریخی -فرهنگی برقرارکرده ایم .
 بهشتی اظهار داشت: آن چیزی که باید این تماس را برقرار و زبان این آثار را برای انتقال فرهنگ باز کند موزه در مفهوم عام و به این دلیل است  که به آثار فرهنگی- تاریخی به مثابه مظهریت نگاه می کنند.
 او با اشاره به این نکته که در هر محیطی کسانی هستند که به شکل غیر رسمی این کار را انجام می دهند تصریح کرد :اولین موزه داران جهان مادران هستند زیرا که کار انتقال فرهنگ را انجام می دهند. 
به گفته وی مادران کودکان را  تربیت می کند که از فرهنگ بهره مند شود و این به آن معناست که  اگر جامعه تحت تربیت در مقیاس های مختلف قرار نگیرد بهره مند نمی شود . 
رییس پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری با اشاره به اینکه فرهنگ یعنی آنچه مظاهر فرهنگی به آن دلالت می کنند گفت : دانایی حاصل از تعامل تاریخی انسان بامحیط است به نحوی که اگر محیط حذف شود دیگر چیزی برای تعامل وجود ندارد .
 او درادامه اظهار داشت: فرهنگ ها به این دلیل با یکدیگر متفاوت هستند که محیط ها با یکدیگر فرق می کنند زیرا زمانیکه محیط ها متفاوت باشند کیفیت تعامل با محیط ها فرق کرده و دانایی که حاصل می شود متفاوت است . 
بهشتی افزود:مشکل امروزه ما این است که در خود آگاهیمان با محیط فرهنگی قطع رابطه کرده ایم و اگر تأثیری هم دارد تأثیراتی است که درناخود آگاه ما می گذارد و این به آن معنی است که ما اجمالا از فرهنگ خودمان برخوردار می شویم ولی از آن بهره مند نمی شویم درست مانند کسی که در جیب پول دارد اما از گرسنگی می میرد .
 او در پایان تأکید کرد :در این میان وظیفه موزه داران این است که جدای از برخورداری جامعه را از فرهنگ بهره مند کنند .

  شعارهای ایکوم همسو با ضرورت های جامعه جهانی 
سید احمد محیط طباطبایی قائم مقام کمیته موزه های ایران (ایکوم )با اشاره به تاریخچه تأسیس این نهاد فرهنگی بعد از جنگ جهانی دوم در پاریس گفت :ایکوم بصورت یک نهاد غیر دولتی از سال 1946به فعالیت پرداخته است .
 او افزود: از سال 1972به بعد ایکوم روز جهانی موزه ها را نامگذاری و هرسال شعاری را به عنوان محور فعالیت های خود اعلام کرد که فعالیت های موزه داری باید حول محور تعیین شده ساماندهی شوند .
 وی موزه را به منشوری تشبیه کرد که ابعاد گسترده ای دارد و ایکوم هر سال یکی از وجوه آن را مورد توجه قرارمی دهد .
 او اظهار داشت : دردهه پایانی قرن بیستم ایکوم محورهایی را به عنوان شعار در نظر گرفت که جوامع بشری با آنها دست به گریبان هستند و با فعالیت های یونسکو همسانی یافت. 
او با اشاره به بحران هایی که هم اکنون جامعه بشری با آن مواجه هستند گفت : یونسکو ، یونیسف ،ایکوم و سایر نهاد های اجتماعی به موضوع صلح و همزیستی توجه دارند و سعی دارند این موضوع را مد نظر قراردهند.
 محیط طباطبایی با بیان اینکه ایکوم امسال شعار "موزه ها و چشم اندازهای فرهنگی"را محور فعالیت های خودقرار داده تصریح کرد :  چشم انداز فرهنگی از رابطه میان انسان و طبیعتی که در آن زندگی می کند تشکیل می شود و زمان و انسان عواملی هستند که باعث صدمه دیدن این چشم انداز ها می شوند .
 او افزود:از این رو موزه ها و نهاد های ذی ربط که برای حفاظت طراحی شده اند و شعارهای خود را حول این محور قرار می دهند معتقدند که تغییر و تحولات نباید در جامعه و محیط زیست آسیب رسان باشد . 
قائم مقام کمیته موزه های ایران (ایکوم )گفت:در طول سه سال گذشته شاخص هایی برای انتخاب موزه برتر توسط ایکوم ایران تعیین و کمیته مشورتی در این باره تشکیل شده که امسال نیز بر طبق همین روند پیش خواهیم رفت و نتایج را اول اسفند ماه در اختیار موزه داران و اعضای ایکوم قرار می دهیم .
 وی در ادامه هدف از انتخاب موزه برتر را تشویق موزه ها برای حرکت در راستای شعار هر ساله ایکوم اعلام کرد و گفت : با این انتخاب سعی داریم زمینه ای را فراهم کنیم که موزه داران موفق تجربیات خود را در اختیار سایر ین قرار دهند .

 موزه داران گزارش های جامع ارایه دهند 
محمد حسن طالبیان عضو هیأت اجرایی کمیته موزه های ایران (ایکوم ) نیز در این جلسه ایکوم را یک انجمن مردمی دانست که توانسته است به خوبی با بخش دولتی همکاری کند  .
 معاون میراث فرهنگی سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری ، با اشاره به شعار امسال ایکوم "موزه ها و چشم اندازهای فرهنگی "تصریح کرد :با توجه به معنای جامعی که امروزه موزه ها پیدا کرده اند ایجاد ارتباط میان موزه ها و مناظر فرهنگی موضوع مهمی است که می تواند به مقالات و اندیشه های خوبی منجر شود. 
او در ادامه از شرکت کنندگان در طرح "انتخاب موزه برتر" خواست در ارایه گزارش ها دقت و سلیقه بیشتر به کار بگیرند زیرا آنچه که برای هیأت داوران مهم است ، نحوه ارایه فعالیت های یک موزه است.

  موفقیت موزه ها به میزان تأثیر گذاری شان در جامعه بستگی دارد 
محمد کارگر مدیر اداره کل موزه های کشور نیز در سخنانی با اشاره به تلاشی که از طرف موزه داران که جامعه چندان بزرگی هم نیستند در سطح جهان در حال شکل گیری است تصریح کرد موزه داران سعی دارند فعالیت های همگونی را انجام دهند و شعارهایی که هر ساله توسط ایکوم  بر اساس ضرورت های اجتماعی در سراسردنیا در نظر گرفته می شود می تواند به این فعالیت ها جهت بخشد .
 او گفت: موزه ها امروزه باید بر اساس نیازهای اجتماعی حرکت کنند و این یک تغییر ماهوی بوده که در حال شکل گیری است .
 کارگر تأکید کرد در کشورهایی مانند ایران عمدتا این شعارها تنها مطرح و به طبع آن نشست هایی شکل می گیرد اما متأسفانه عملا شاهد رخداد خاصی در این زمینه ها نیستیم .
 وی اظهار داشت: در کنار برگزاری این قبیل نشست ها خوب بود فعالیت های سال قبل ایکوم با توجه به شعار سال گذشته مورد بررسی قرار می گرفت که معلوم شود تا چه اندازه محقق شده و موانع و دستاوردهایش چه بوده است .
 او گفت :به نظر من بااین قبیل شعارهابصورت تشریفاتی برخورد می شود و راه های عملی برای اجرایی شدن این مسئله در طیف های مختلف جامعه نداریم .  
کارگر موفقیت موزه ها و هر دستگاه دیگری را به میزان تأثیرآنها در جامعه قابل ارزیابی دانست  و افزود:ما اگر بتوانیم میزان رسوخ شعار امسال "موزه ها و چشم اندازهای فرهنگی "را که بر اساس یک نیاز جامعه جهانی تعیین شده است در لایه های اجتماع و تغییر نگرش مردم بررسی کنیم می توانیم مدعی شویم که خوب عمل کرده ایم .
  


امتیاز به خبر :